среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadk��w.

Budowa sztachetki PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenia z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenia PVC na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane plotki plastykowe na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane sztachetki z PCV na plot i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий